B E R T Q U A D V L I E G


Al ruim 45 jaar beoefen ik met veel plezier en passie mijn vak.

Interior design is slechts een klein deel van wat ik doe. In de meeste gevallen zijn het turn key projecten van villa's, landhuizen, hotels, restaurants en jachten. Waar complete tekeningen van alles wat met een dergelijk project van doen is gemaakt worden. De infrastructuur t.a.v. de architectuur, keukens, badkamers, zwembaden, dressing en bibliotheek. Maar ook tekeningen van de elektriek en het totale verlichtingsplan. Zelfs van de vloeren worden er ontwerp tekeningen gemaakt en de materiaal keuze bepaald. De allerlaatste ontwikkelingen op het gebied van techniek, design alsook nieuwe interieur producten die op de markt komen, vereist ook veel internationaal onderzoek.
Dit alles doen wij voor zowel nieuwbouw als renovatie. Voorafgaand van de aanvang met de werkzaamheden is alles tot in de kleinste details uitgezocht. Van meubels en stoffering tot objecten en kunst. Om een goede balans tussen alle elementen te bekomen is dit van eminent belang.

Aangezien dat ik internationaal werkzaam ben geweest, heb ik ook de mogelijkheid gekregen om in evenzovele landen bijzondere objecten te kunnen verwerven voor de projecten alsook voor privé. Het vele reizen heeft mij dan ook gevormd om anders te denken welke een continue proces is. De verschillende culturen interpreteren, zodat een eclectisch interieur ontstaat waar de opdrachtgevers zich bijzonder thuis voelden.

Voor de vele bijzondere spullen zou ik graag een nieuwe bestemming wensen.
Mocht u meer informatie willen over een bepaald item, bel of mail gerust naar +33.687.59.36.52 of bertquadvlieg@orange.fr


Interior design is only a small part of what I do.

In most cases, these are turnkey projects of villas, country houses, hotels, restaurants and yachts. Where complete drawings of everything related to such a project are made. The infrastructure with regard to the architecture, kitchens, bathrooms, swimming pools, wardrobes and libraries. But also drawings of the electrics and the total lighting plan. Design drawings are even made of the floors and the choice of materials is determined. The very latest developments in technology, design as well as new interior products entering the market also require a lot of international research.
We do all this for both new construction and renovation. Prior to the start of the work, everything has been selected down to the smallest details. From furniture and furnishings to objects and art. This is of paramount importance to obtain a good balance between all elements.

Since I have been working internationally, I have also been given the opportunity to acquire special objects for projects as well as private ones in as many countries. The many traveling has therefore shaped me to think differently, which is a continuous process. Interpret the different cultures to create an eclectic interior where the clients felt particularly at home.


I would like to wish a new destination for the many special items.
For more information, please contact us by mail bertquadvlieg@orange.fr or by phone at +33.687.59.36.52.